Uw consulent:

Yvonne Greijmans
Uw consulent

Onze laatste tweets

Gastouderland Midden-Limburg heeft vakantie van 4 augustus t/m 28 augustus. Tijdens mijn vakantie kunt u op werkdagen contact opnemen met het hoofdkantoor op telefoonnummer 0345-548247 of via info@gastouderland.nl

Indien u het formulier invult, zal ik na 28 augustus z.s.m. contact met u opnemen.

Hele fijne vakantie allemaal!!

GGD inspectierapport

Weer glansrijk door de inspectie gekomen! Bevindingen op hoofdlijnen:
Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt dat GOB Gastouderland Midden-Limburg ook dit jaar wederom voldoet aan alle in dit rapport getoetste eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

GGD inspectierapport 2016

Voorgaande GGD inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Klachten

Een klacht?

Gastouderland maakt er werk van!

Gastouderland wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u het laat weten als u niet tevreden bent omdat dan aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leert de organisatie van gegronde klachten. Intern klachtenreglement

Klachtenvrijbrief 2015 klachtenkamer

Klachtenvrijbrief 2015 klachtencommissie

Jaarverslag klachtenregeling 2015

Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 2015