Uw consulent:

Yvonne Greijmans
Uw consulent

Onze laatste tweets

GGD inspectierapport

Weer glansrijk door de inspectie gekomen! Bevindingen op hoofdlijnen:
Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt dat GOB Gastouderland Midden-Limburg ook dit jaar wederom voldoet aan alle in dit rapport getoetste eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

GGD inspectierapport 2017

Voorgaande GGD inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Inspectierapporten van de gastouders aangesloten bij Gastouderland Midden-Limburg zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Klachten

Een klacht?

Gastouderland maakt er werk van!

Gastouderland wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u het laat weten als u niet tevreden bent omdat dan aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leert de organisatie van gegronde klachten. Intern klachtenreglement.

Externe klachtenregeling

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan