Uw consulent:

Yvonne Greijmans
Uw consulent

Onze laatste tweets

Voorschrift gebruik campingbedjes GGD

Onlangs zijn de regels omtrent het gebruik van campingbedjes in de gastouderopvang aangescherpt n.a.v. een recent incident met dodelijke afloop. Het gebruik van campingbedjes bij gastouderopvang is dus niet verboden, maar men dient te allen tijde alert te blijven en het campingbedje op de juiste manier te gebruiken.

Bedden die gebruikt worden in de gastouderopvang moeten voldoen aan het Warenwetbesluit kinderbedden en boxen 1990, niet aan de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en boxen 2008 zoals bij de dagopvang.
In het Warenwet besluit staat dat kinderbedden en boxen ten tijde van de aankoop moeten zijn vergezeld van waarschuwingen van mogelijke gevarenrisico’s waaronder beklemmingsgevaar van kinderen bij te kleine matrassen. In de praktijk zijn deze gebruiksaanwijzingen meestal niet meer aanwezig. Sommige gastouders zijn hiervan vervolgens niet op de hoogte en gebruiken het bedje op een onveilige manier door een extra matras toe te voegen. Het bedje voldoet op dat moment niet aan het Warenwet besluit.

Bij gebruik van een campingbedje is het van belang om de risico’s van het gebruik ervan voldoende te omschreven en te minimaliseren door deze op te nemen in de risico-inventarisatie.  Daarnaast is een goede voorlichting over het gebruik van deze bedjes richting gastouders ook erg belangrijk om gevaarlijke situaties zo veel mogelijk te voorkomen.

In een campingbedje dat voldoet aan de gestelde eisen kan een kind niet bekneld raken tussen de matrasbodem en de bedzijde. Door een extra matras toe te voegen voldoet het bedje niet meer aan de gestelde eisen van het Warenwetbesluit. De flexibele wand zorgt er dan voor dat er ruimte ontstaat als een kindje ertegenaan rolt. Het kindje kan met zijn schouder wegzakken tussen de matras en de bedwand.

Praktische punten om op te letten bij campingbedjes:
- Een campingbedje is bewust voorzien van een dunne matrasbodem om het risico op beknelling tussen het matras en de flexibele wanden tegen te gaan.
- De  matras moet stevig vastzitten zodat het voor een kind niet mogelijk is eronder te komen.
- Een extra matras wordt vaak toegevoegd om het kind meer comfort te geven, echter het risico op beknelling en verstikking wordt hierdoor sterk vergroot. Een op het oog lijkende passende matras, kan door de flexibele zijwanden van een campingbedje toch ruimte creëren tussen de matras en de bedwand.
- Hoe dikker de extra matras, hoe groter het risico van beknelling en verstikking als het kind tegen de flexibele zijwand rolt en niet terug kan rollen.