Kinderen meer op hun gemak bij gastouder

Kinderen voelen zich meer op hun gemak bij een gastouder dan in een kinderdagverblijf. Gastouders spelen beter in op de behoefte van kinderen en er is minder lawaai. Dit concludeert Marleen Groeneveld in haar onderzoek waarmee ze promoveert aan de Universiteit Leiden.

Meer ontspannen, meer plezier

Ze volgde 116 kinderen onder de vier jaar op 26 kinderdagverblijven en bij 55 gastouders. Kinderen bij de gastouder bleken meer ontspannen en hebben meer plezier en zelfvertrouwen dan de kinderen in het kinderdagverblijf. Dat komt ook doordat gastouders meer individuele aandacht kunnen geven aan kinderen. Een ander verschil is dat kinderen altijd te maken hebben met dezelfde gastouder waar ze op het kinderdagverblijf meerdere pedagogisch medewerkers zien. Maar dat kan ook nadelige effecten hebben. Als de gastouder niet goed functioneert, is dat nadeliger voor het welbevinden van het kind. Andersom is het positiever voor een kind als de gastouder wel goed functioneert.