6 april 2020

Informatie voor scholen en kinderopvang over het coronavirus

200315NKCAanvullendeMaatregelenOnderwijsNL.pdf

We beseffen ons dat er deze dagen veel vragen en onduidelijkheden zijn rondom het coronavirus en hoe hiermee omgegaan moet worden. We merken dan ook dat er dagelijks nieuwe informatie naar buiten komt hoe er omgegaan moet worden met bepaalde zaken. Op deze pagina kunt u meer lezen over hoe Gastouderland omgaat met het coronavirus en de opvang van kinderen.

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 16 maart alle kinderopvang dicht gaat. Uw kind(eren) kunnen tot nader bericht niet meer naar de gastouder, in ieder geval niet tot 28 april 2020. Klik hier voor meer info.

Wel zal er een uitzondering worden gemaakt voor ouders met vitale beroepen. De vitale beroepen kunt u via deze link terugvinden

Heb je vragen?

Kijk op de site van het RIVM. Daarnaast is er specifieke informatie van de rijksoverheid voor kinderopvang: Veel gestelde vragen

En de brancheverening Kinderopvang heeft hier een Q&A

Zit jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met GGD Limburg-Noord, 088-119 1990

De meest gestelde vragen zal ik hieronder beantwoorden:

Wanneer mag een kind naar de nood(kinder)opvang?
Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep moeten daarom terecht kunnen bij de kinderopvang en hebben hier ook recht op.
Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven.

De meest gestelde vragen over (nood)opvang vindt je hier.

De noodopvang is zonder extra kosten voor ouders. Dit geldt ook voor de gastouderopvang. Vraagouders die gebruik maken van noodopvang, mogen dus geen factuur krijgen voor extra uren. Wel voor hun gewone uren. Ouders die al gebruik maken van kinderopvang is gevraagd hun factuur door te betalen. De eigen bijdrage wordt achteraf door de overheid gecompenseerd. Daarmee worden de kosten voor de opvang tot de maximum uurprijs geheel door de overheid gedekt. De extra uren voor een ouder die noodopvang nodig heeft, worden zeer waarschijnlijk (ruim) gedekt door de bijdragen van ouders die nu geen gebruik kunnen maken van opvang maar wel de factuur betalen. Als een vraagouder die werkzaam is in een cruciale beroepsgroep meer uren opvang nodig heeft, kan met het gastouderbureau worden bekeken op welke wijze dit kan worden ondervangen.


Wat als één van de twee ouders in een cruciale beroepsgroep werkt?
Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Je dient er als ouder alles aan te doen om zelf opvang te regelen of thuis te blijven als één van de twee ouders niet tot de cruciale beroepsgroepen horen. Denk bijvoorbeeld aan familie, vrienden, collega’s, vrij nemen of thuis werken.

Als er echt geen alternatieve opvang geregeld kan worden, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang).

Vanuit de gemeente wordt geregistreerd welke gastouders noodopvang aanbieden. Zij blijven dit van dag tot dag inventariseren. Het is dus belangrijk om te weten dat er alleen gebruik kan worden gemaakt van noodopvang indien dit ook echt niet anders kan!

Mag een ouder die zzp’er is het kind naar de kinderopvang brengen?
We begrijpen de zorgen van zzp’ers. Alleen is de opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op kinderopvang. Voor de overige zzp’ers (zonder cruciaal beroep) geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.

Het is ook niet toegestaan voor gastouders om opvang aan te bieden voor kinderen waarvan de ouder(s) geen cruciaal beroep hebben! Hier wordt op gecontroleerd.

Mijn werk als gastouder valt binnen de vitale infrastructuur, cruciale beroepsgroep. Gelden er voor mij andere maatregelen?
Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, kinderopvang, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat je beschikbaar bent als gastouder voor noodopvang, als je geen klachten hebt. Onder deze klachten wordt verstaan neusverkouden, keelpijn of hoesten, dit alleen in combinatie met koorts vanaf 38 graden.

Dit betekent dus dat jij als gastouder voor noodopvang open kan gaan als jij geen klachten hebt, zoals hierboven beschreven in combinatie met koorts. Dus bij koorts blijf je sowieso dicht! Heb je alleen last van neusverkouden, keelpijn of hoesten? Dan kan je gewoon open gaan, uitsluitend voor noodvang. Mocht je twijfelen of je kunt werken, neem dan contact op met je consulente.

Wat als kinderen ziek worden?

Als een kind koorts en/of hoestklachten of benauwdheid heeft, laat het kind dan naar huis gaan of ophalen door de ouders. Ouders kunnen dan telefonisch contact op nemen met hun eigen huisarts en die overlegt indien nodig met de GGD.

Naar aanleiding van het bericht dat ouders gecompenseerd gaan worden in hun eigen bijdrage hebben wij aanvullende informatie betreffende de uren en de factuur.

Compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Branchevereniging Kinderopvang hebben wij het advies gekregen dat gastouders alle uren moeten factureren ongeacht of zij  beschikbaar is. Dit zodat de compensatie van de eigen bijdrage naar ouders berekend kan worden vanuit de normale situatie volgens het contract.

Er is nog niet bekend hoe de compensatieregeling naar ouders precies vormgegeven gaat worden. Het ministerie is momenteel druk bezig de voorwaarden en regeling vast te leggen. De verwachting is dat dit voor eind maart bekend zal zijn. Wanneer wij hier meer informatie over hebben zullen wij dit met jou delen.

Wij willen jou vragen de volledige factuur te voldoen. Je behoudt dan ook je plek bij de gastouder wanneer deze weer regulier opengaat. Je hoeft in principe geen wijzigingen door te geven, tenzij bijvoorbeeld jouw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst. Wanneer je per maand een verschillende hoeveelheid uren afneemt bij jouw gastouder, bijvoorbeeld omdat je onregelmatige diensten draait, zal de factuur bestaan uit  aantal uren dat je normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Ook hier geldt dat alleen wijzigingen doorgeven hoeven worden aan de Belastingdienst.

Mag de gastouder kinderen van 4 - 12 jaar opvangen onder schooltijd?

De school is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen van 4 - 12 jaar onder schooltijd. Als dit niet lukt, dan mag de opvang voor 4-12 jarige mag onder schooltijd bij een gastouder. Hier zal niet op geïnspecteerd worden. Om schoolgaande kinderen ook in deze tijd te kunnen voorzien in onderwijs, is het voor kinderen op opvanglocaties die noodopvang aanbieden, van belang dat zij in staat worden gesteld om onderwijs op afstand te ontvangen.
De gastouder zal hier echter niet extra voor betaald worden, de betaling zal voortkomen uit de betaling van andere kinderen die geen opvang afnemen. Dus zolang de gastouder niet meer uur per week in totaal werkt als dat zij normaal doet (dus alle uren van alle kinderen opgeteld) zal zij hier geen verlies op maken.

Het verschilt per gemeente of er nog gekeken gaat worden naar een nabetaling wanneer een gastouder veel meer uren werkt dan normaal. Zoals het er nu naar uitziet zal dit niet zo zijn. Wanneer een van jouw gastouders veel meer uur opvang biedt dan normaal neem dan voor de zekerheid contact op met de desbetreffende gemeente om hierover te overleggen.

Uitgangspunt blijft wel dat de school in eerste instantie verantwoordelijk is om noodopvang te bieden. Lukt dat niet dan kan er gebruik gemaakt worden van de noodopvang bij de gastouder.

Wat kun je doen om verspreiding te voorkomen?

Deze maatregelen zijn heel simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.