14 april 2021

Scholing Gezonde Start

Gezonde_kinderopvang.png

Graag nodigen we jullie uit voor

scholing een Gezonde Start

Op deze avond bieden wij de volgende workshop aan:

Deze scholing wordt gegeven door Janine en Yvonne die de training coach Gezonde Kinderopvang hebben gedaan en is samengesteld door verschillende kennisinstituten op het gebied van leefstijl, opvoeden en diversiteit. De scholing gaat over hoe je een gezonde leefstijl van kinderen in de kinderopvang kunt ondersteunen en stimuleren, samen met de ouders.

Onder leefstijl verstaan we in deze scholing vooral voeding, beweging, gezond gewicht en een veilige omgeving en veilig gedrag. Maar ook opvoeden, omgaan met verschillen en omgaan met ouders komen aan de orde.

In de bijeenkomsten zit je niet alleen maar op een stoel om naar je coach te luisteren. De scholing heeft als uitgangspunt: Leren door doen! Daarom ga je actief aan de slag met opdrachten waarbij de theorie direct wordt toegepast in voor jou herkenbare situaties en uitgaande van de kennis die je al hebt.

De scholing biedt vooral hulp bij het op een luchtige en positieve manier invulling geven aan de gezondheid en veiligheid van kinderen, want alleen dat werkt in de praktijk.

Dit is de introductie bijeenkomst. Hierna volgen als er animo is nog twee bijeenkomsten, waarna je een officieel certificaat ontvangt van de Gezonde Kinderopvang!

We maken er een interactieve avond van en geven jullie duidelijke uitleg over de werking van Zoom. Tot dan!

Meld je direct aan bij je consulent! Graag vóór 16 mei!