29 november 2019

GGD: jullie onderscheiden jullie door het VVE programma Aap!

2019_JAAR_JPB_gob_Midden-Limburg_Wessem.pdf

Het gastouderbureau wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Sinds vele jaren voldoet Gastouderland Midden-Limburg aan alle in dit rapport getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Er wordt door de GGD op veel voorwaarden getoest.

Waaronder de pedagogische praktijk. De GGD vind dat we ons onderscheiden, doordat we een eigen VVE programma hebben. We maken gebruik van een op gastouderopvang gericht VVE-programma genaamd Aap! Aap richt zich op kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. Ongeveer 18 van de 37 aangesloten gastouders maken momenteel gebruik van Aap! Wil je weten wie allemaal een VVE programma heeft dan kijk hier.

Daarnaast organiseren we informatie-bijeenkomsten. Buiten het feit dat de bijeenkomsten en gastouderdagen alle aanwezigen voorziet van informatie en kennis, is het bij uitstek een gelegenheid voor gastouders om onderling te netwerken en kennis uit te wisselen.

Om de ontwikkeling van de gastouderkinderen te kunnen volgen biedt het gastouderbureau aan de aangesloten gastouders vrijblijvend een Kindvolgsysteem aan voor kinderen van 0 - 2 jaar en kinderen van 2 - 4 jaar oud. Dit kindvolgsysteem is digitaal in de portaal van de gastouder te vinden en kan desgewenst door gatsouders worden gebruikt.

Het pedagogisch beleidsplan wordt tijdens de jaarlijkse voortgangsgesprekken met de gastouders besproken. Daarnaast kan het gastouderbureau adviseren bij pedagogische kwesties en doorverwijzen indien nodig naar andere instanties.

Conclusie GGD:

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het pedagogisch beleid uitvoeren.

Wil je het gehele rapport lezen, dan klik op bovenstaande link.