29 mei 2020

Coronavirus en gastouderopvang

Gastouderland volgt het corona nieuws op de voet en bekijkt wat het voor ouders en gastouders betekent. Wij hebben contact met het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst, Branchevereniging Kinderopvang en proberen alle gastouders en ouders zo goed mogelijk te informeren.

Op deze pagina vind je relevante informatie over het coronavirus in relatie tot gastouderopvang.

Gastouderopvang weer open vanaf 11 mei

Een eerste stap in de versoepeling van de corona-maatregelen is ingegaan op 11 mei jl. De gastouderopvang is weer open gegaan. Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan aangepast open. 

We zijn heel blij dat de kinderen weer naar de opvang mogen! Tegelijkertijd roept het idee om weer open te gaan waarschijnlijk ook vragen op. Er is specifieke informatie van de rijksoverheid voor kinderopvang: Veel gestelde vragen

Welke maatregelen je moet nemen als gastouder staat in ‘veilig en hygiënisch werken’ wat vanaf 11 mei aangehouden moet worden. Het is veel informatie maar neem even de tijd en lees het goed door.

Wanneer thuisblijven?

Kinderen met de volgende klachten blijven thuis:

- Neusverkouden

- Loopneus

- Niesen

- Keelpijn

- Lichte hoest

- Verhoging tot 38 graden Celcius (vanaf 37,5 graden Celcius of koorts boven 38 graden Celcius

- Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.

- Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.

- Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft mogen de kinderen weer naar de opvang.

- Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is op COVID-19 en positief is, moeten de kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuisblijven.

Het RIVM heeft een handreiking over hoe te handelen bij kinderen met langdurige neusverkoudheid gepubliceerd:

Kinderen met chronische luchtwegklachten 
Kinderen die last hebben van bijvoorbeeld hooikoorts of astma en herkenbare klachten hebben die horen bij deze aandoening mogen wel naar de opvang. Alleen als het klachtenpatroon verandert of als het kind nieuwe klachten krijgt moet het kind thuisblijven.

Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden op COVID-19.

Kinderen met nieuw ontstane luchtwegklachten
Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan een test uitgevoerd worden als dit consequenties heeft voor de opvang.

Lees de volledige handreiking op de website van het RIVM.

Poster

Wij hebben een leuke poster met richtlijnen voor je gemaakt die je kunt ophangen. Klik hier voor de Aap! poster.
Er is ook een poster van de overheid. Klik hier voor deze poster.

Testen op COVID-19

Gastouders

Gastouders kunnen zich vanaf 6 mei laten testen op het coronavirus, wanneer zij symptomen van COVID-19 (hoesten, neusverkoudheid en/of koorts) hebben. Zo kan je voordat je gastouderopvang open gaat, alvast laten vaststellen of je met het coronavirus besmet bent geraakt.

Kinderen

In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de school en/of kinderopvangorganisatie dit bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts.

Zo nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar het kindercentrum mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af.

Testbeleid GGD Limburg-Noord

In de bijlage vindt u informatie over het testbeleid van de GGD Limburg-Noord. Hier hebben ze een testfaciliteit ingericht. In de brief lees je wanneer je in aanmerking komt voor een test en hoe de procedure eruit ziet.
Denk je in aanmerking te komen voor een test, dan vullen we samen het aanvraagformulier in en stuur ik het door naar de GGD. De GGD neemt dan contact met je op voor een afspraak. De uitslag van de test krijg je rechtsreeks van de GGD en daar informeer je mij dan weer over.

Veelgestelde vragen gastouders

We merken dat de maatregelen en de opening van de opvang op 11 mei veel vragen oproepen. En dat is logisch.  Een aantal vragen specifiek voor gastouders lichten we graag extra toe, klik hiervoor op deze link.

Veelgestelde vragen ouders

Ook bij ouders roepen de maatregelen veel vragen op. Een aantal vragen specifiek voor ouders lichten we graag extra toe. klik hiervoor op deze link.

Compensatieregeling

Het ministerie heeft een compensatieregeling voor de eigen bijdrage van ouders toegezegd.  Het ministerie, de brancheorganisaties, BOinK en Belastingdienst Toeslagen hebben achter de schermen hard gewerkt om tot een uitwerking van deze compensatieregeling te komen. Inmiddels is bekend hoe deze regeling er concreet uit ziet en dat deze voor de gehele periode van 16 maart tot en met 8 juni 2020 geldt. Graag willen we jou uitleggen wat de regeling inhoudt.

Het ministerie gaat jouw eigen bijdrage kinderopvang tot het maximum uurtarief van €6,27 vergoeden over de gehele periode. Om te bepalen wat jouw eigen bijdrage is, gaat het ministerie uit van de gegevens van Belastingdienst Toeslagen. Alle partijen zijn tot overeenstemming gekomen dat de overheid uitgaat van het aantal aangevraagde opvanguren die op de peildatum 6 april bekend waren bij Belastingdienst Toeslagen. Daarnaast weten zij uiteraard hoeveel kinderopvangtoeslag jij ontvangt. Op die manier kunnen ze bij benadering uitrekenen wat jouw eigen bijdrage over de gehele periode is geweest. Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. Ouders hoeven hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt hiervoor de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen.

Sociale verzekeringsbank

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang Hier kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Communicatie ouders

Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.

* SZW hanteert de term vergoeding waar eerder gesproken werd over de compensatie van de eigen bijdrage.

Compensatie boven het maximum uurtarief tot €6,77

De overheid heeft als richtlijn aangegeven dat de gastouder samen met het gastouderbureau, dit verschil kan compenseren, naar rato opvangkosten/bureaukosten voor de periode van 16 maart t/m 10 mei.

  • Kdv en gastouderopvang

De compensatie van de eigen bijdrage van ouders boven het maximaal uurtarief voor kinderdagopvang en gastouderopvang vervalt. De opvang gaat immers in zijn geheel weer open.

Hier de FAQ over de meest gestelde vragen over de compensatie.

Actuele informatie

Zorg dat je als opvangprofessional en als ouder op de hoogte blijft van het laatste nieuws en adviezen. Volg de onderstaande media voor actuele informatie:

  • Kijk voor informatie in jouw regio op de website van de regionale GGD.
  • Het RIVM geeft op hun website antwoorden op veel gestelde vragen.
  • De Rijksoverheid heeft een speciale pagina ingericht voor vragen over het coronavirus en de kinderopvang.
  • De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) geeft op hun website veel informatie over het coronavirus.
  • De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) geeft op haar website actuele informatie.
  • BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Op hun website vind je meer informatie.
  • Staat jouw vraag hier niet tussen? Bel dan ons, het RIVM 0800-1351, het algemene nummer van de GGD (0900-364 64 64) of de GGD in jouw regio.