1 mei 2019

Stagiaires

Stagiaires begeleiden

Regelmatig wordt ik gebeld door een student die op zoek is naar een stageplek in de gastouderopvang. Ook Gilde Opleidingen heeft me benaderd met de vraag of ik de gastouders warm wil maken om stagiaires van Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 begeleiden. Daarmee haal je op verschillende manieren de toekomst in huis. Gilde Opleidingen wil de gastouder hier graag in begeleiden. Ze hebben ook een BPV (stage) plan, zodat je dit niet zelf hoeft te schrijven.

Ook willen ze helpen bij de inschrijven bij het SBB: https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Heb je de inschrijving rond, dan kan je stagiaires vinden op: https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/matching-en-voorbereiding/student-vinden

Wil je weten hoe het is om stagiaires te begeleiden? dan kan ik je in contact brengen met gastouders die op dit moment al stagiaires begeleiden en dit met veel plezier doen!

Wat is BPV

Beroepspraktijkvorming, of kortweg BPV, is het leren van een beroep in de praktijk. Met leren in de praktijk wordt bedoeld het “stage lopen”. Tijdens een mbo-opleiding neemt de BPV een belangrijke plaats in. De student oefent bij een BPV-instelling in de praktijk de kerntaken die bij het beroep horen. Het is daarbij van belang dat de student zoveel mogelijk verschillende werkzaamheden kan uitvoeren in die periode. Zijn taken worden zoveel mogelijk verenigd met de reguliere werkzaamheden binnen de BPV-instelling en het beroep waartoe de student wordt opgeleid.

De rol van de praktijkopleider/werkbegeleider

De praktijkopleider/werkbegeleider is de persoon binnen het leerbedrijf (waar sprake is van een BBL-opleiding) of van de BPV-instelling (waar sprake is van een BOL-opleiding) die de stagiair begeleidt tijdens de BPV. Hij of zij probeert in overleg met school de leerdoelen van de stagiair zo goed mogelijk af te stemmen met het doel en de dagelijkse gang van zaken binnen het leerbedrijf/de BPV-instelling.

De praktijkopleider/werkbegeleider heeft onder meer de volgende taken:

- samen met de student bespreken/maken van een planning aan het begin van de BPV en zorgdragen voor een goede introductie van de stagiair binnen het bedrijf;

- uitleg geven over de geldende gedragsregels binnen het bedrijf;

- met de stagiair zijn taken en de daaraan gekoppelde oefenopdrachten doornemen en het begeleiden van de uitvoering daarvan;

- regelmatig een begeleidingsgesprek, voortgangs- en/of evaluatiegesprek met de stagiair houden.

De praktijkopleider/werkbegeleider vervult voornamelijk een coachende rol, waarbij de stagiair gaandeweg van geleid, naar begeleid naar zelfstandig leren en werken wordt gebracht tot het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar.