Nieuws

Verduidelijking of speeltoestel wel of niet onder WAS valt

Yvonne Greijmans
Yvonne Greijmans
7 juni 2023

Wij krijgen veel vragen over welke speeltoestel/speelgoed wel of niet gezien wordt onder de wet WAS en wat ons advies is. Er is helaas nog veel onduidelijk en het nog wel een tijdje duren voordat er meer duidelijkheid is. Tot die tijd zullen we het moeten doen, met wat wél zeker weten mag.

Ons advies is om speeltoestellen die onder de WAS vallen niet te gebruiken. GGD-GHOR en VNG geven aan dat er, in de praktijk, op dit moment niet anders wordt omgegaan met de speeltoestellen in de gastouderopvang dan gebruikelijk. Maar stel dat er iets gebeurt, dan kan het zijn dat de verzekering niet uitkeert, omdat die uitspraak van de rechter er ligt. Vraag dit dus na bij je verzekeraar als je het speeltoestel alsnog wenst te gebruiken.

Hier kan je het hele stroomschema lezen. over of iets wel of niet als speeltoestel gezien wordt, conform het besluit. Hieronder zal ik het proberen te verduidelijken en aangeven wat wel kan.

 1. 1. Betreft het een toestel/constructie wat uitnodigt tot spelen en risico’s met zich meebrengt zoals vallen of beknelling?
  Een zandbak valt er wel onder, maar een zandhoop weer niet, omdat dit geen constructie is.
  Als het antwoord Ja is dan gaan we verder met de volgende vraag.
 2. 2. Gaat het om een toestel wat door grootte of gewicht lastig of niet te verplaatsen is door een kind? Over de grootte wordt niet veel gezegd maar het gewicht waarover het gaat is ongeveer 5 kilo. Is het antwoord hierop Ja dan ga je verder met de volgende vraag. Ga er dus vanuit dat verankerde toestellen niet verplaatst kunnen worden en dus automatisch op Ja uitkomen.
  Hobbeldieren, loopwagens en fietsen mogen dus wel gebruikt worden. Zachte speeltoestellen, foamblokken die de kinderen zelf kunnen verplaatsen mee kunnen bouwen en klimmen mag wel.
  Maar de zogeheten “activity toys” vallen wel onder de WAS. Met “activity toys” wordt bedoeld speeltoestellen die zijn ontworpen voor de particuliere huishouding (dus privé-gebruik) maar zijn geplaatst en bespeelbaar zijn in een publieke ruimte. Deze zijn vaak van kunststof, maar kunnen dus ook van hout zijn.
  Hier vallen dus de kunststof speelhuisjes onder en eventuele kunststof keukentjes etc. In de gastouderopvang worden deze dus gebruikt in de publieke ruimte (volgens de uitspraak van de Rechtbank) dus hier volgt ook een Ja uit.
 3. 3. Is het toestel permanent bespeelbaar? Hiermee wordt bedoeld dat je het standaard hebt staan en niet zaken die je éénmalig kan gebruiken om te spelen en daarna weer opbergt in een doos. Is het antwoord Ja dan ga je verder naar de volgende vraag.
 4. 4. Wordt er bij het speeltoestel alleen gebruik gemaakt van de kracht van de mens of de zwaartekracht (als er geen sprake is van elektrische aangestuurde onderdelen, deze kunnen wel onder de attractietoestellen vallen verderop in het besluit) dan wordt het een Ja.
 5. 5. Bevindt het toestel zich op een terrein voor publiek gebruik? Voor de gastouderlocatie is dit dus nu (na uitspraak van de Rechtbank) standaard een Ja.
 6. 6. Nodigt het toestel uit tot spelen en ontspanning (in plaats van bijvoorbeeld sporttrainingen ed) dan valt het betreffende toestel zeer waarschijnlijk onder het WAS.

Ten slotte wat wél kan: naar de speeltuin gaan, kinderen over muurtjes laten lopen en eraf laten springen, de trap op kruipen/lopen (onder begeleiding/toezicht als het nodig is), klimmen (bijv. in een doos), balanceren (bijv. op een stoeprand of stenen muur).

Als er meer duidelijk is, dan laten we dat meteen weten.

Sharing is caring: